Villkor

  1. Avbokning som sker senare än 48 timmar före uppdraget debiteras med 50%.
    Avbokning samma dag debiteras 100%.

  2. Om uppdraget kan ombokas till annan dag inom en arbetsvecka utgår ingen extra debitering.

  3. Information om av-/ombokning ska ske till Akkas kontor antingen via mail eller telefon. 

  4. Betalningsvillkor är om inget annat anges, 12 dagar. Det är kundens ansvar att hålla reda på om han/hon har rätt till RUT-avdrag och att det räcker. Om Skatteverket avvisar ansökan om RUT, är kunden betalningsansvarig för resterande belopp.

  5. Akka har sakförsäkring och personalen är ansvarsförsäkrade. Ansvaret gentemot tredje man begränsas av vad som medges av Akkas försäkringsbolag (Trygg Hansa).

  6. Reklamation och skadeanmälan ska göras skriftligt och vara Akka tillhanda senast 48 timmar efter städtillfället.

Fullständiga villkor skickas i separat mail på anmaning och vid start av abonnemang.