Skatteavdrag RUT

Kort information om RUT.

  • Till skillnad från ROT så kan du använda RUT på både bostäder som du äger och som du hyr.
  • RUT-avdraget är fortfarande 50% av arbetskraftskostnaden.
  • Du behöver inte vara skriven på adressen och du behöver inte äga fastigheten.
  • RUT-avdraget för personer mellan 18 och 64 år är 50.000 kr / person och år.
  • RUT-avdraget för personer över 65 år är  50.000:- / person och år
  • Du som kund är ansvarig att se till att du har användbart RUT-avdrag att utnyttja.

RUT avdrag kan vara högst 25.000 kr fram till den 30 juni 2019. Efter den 1 juli kan du få ytterligare 25.000  men högst 50.000 för hela 2019.

Nu gäller RUT även för flytttjänster.

PS. Beställer du tjänster av oss vid årets slut och ditt RUT-avdrag är slut så kan vi ge dig förmånligare betalningsvillkor.

Använd Skatteverkets e-tjänst på deras hemsida för Rot och Rut – mina avdrag för att se hur mycket avdrag du har utnyttjat i år och även tidigare år.
Använd beräkningstjänsten Uppskatta ditt rot- och rutavdrag om du vill du veta hur mycket rot- och rutavdrag du kan ha rätt till.

Klicka här för att läsa mer om RUT-avdraget på Skatteverkets webbplats.