Timpott

För dig som har regelbunden städning är det mest fördelaktigt att ansluta dig till vårt abonnemang med timpott. Nedan finner du en beskrivning som berättar hur det fungerar.

Som timpottskund betalar du lika mycket varje månad. Din tänkta årsförbrukning av städtimmar fördelas på 12 lika stora belopp som ska betalas kring den 25e varje månad.

Vi har då räknat med att en veckokund i snitt har 52 tillfällen, en varannan-veckokund 26 och en månadskund 13 tillfällen per år. Då har vi räknat bort timmar som antas avbeställas pga semester och så har vi lagt till en fönsterputs.

Detta innebär i praktiken att du får ett städkonto som kan ligga både plus och minus. Behöver du avboka sparas timmarna till ett senare tillfälle. Skulle du behöva extra tid för fönsterputs eller extra städning, får du kredit.

En eller ett par gånger per år går vi igenom ditt städkonto. Så länge kontots saldo understiger antalet timmar för två städtillfällen, gör vi ingen aktiv clearing. Överstigande antal timmar debiteras med separat faktura, alternativt utbetalas med kreditfaktura.

Du kan senast avboka 48 timmar i förväg. Vid senare avbokning debiteras ditt konto med 50% av beräknad tid. Uppsägningstid är en månad. Vid eventuell uppsägning clearas städkontot i samband med sista fakturan.

Sammanfattningsvis – vad innebär det att vara Timpotts-kund hos Akka Hemservice AB

  • Mest förmånliga pris. 265kr/timme Samtliga tjänster du beställer betalas över städkontot.
    Det innebär att du får samma pris på t.ex. fönsterputs och fixartjänster som på vardagsstädning
  • Städkonto med timpott som kan ligga både minus och plus
  • 12 lika stora betalningar per år
  • Förtur vid val av städare och städtid.
  • Du har möjlighet att individanpassa din städning.