Stugservice

Med stugservice så kan vi ta på oss enklare renoveringar, tillsyn, slutstäd, höststädning, avstängning av vatten inför vintern, sänka temperaturen i huset så att det inte drar onödigt mycket värme, klippning av gräset en sista gång innan vintern, tömning av löv i stuprör med mera. När våren nalkas så kan vi se till att huset är fint när du anländer.

Vi kan på begäran också utföra en regelbunden tillsyn varje månad. T.ex. kolla till så att huset inte blivit utsatt vid storm eller elavbrott samt att frys och avlopp fortfarande fungerar. Vi kan även rapportera efter eventuella hyresgäster, städa och lämna nycklar till nästa hyresgäst.

Vi kan också skotta snö för att förhindra inbrott m.m.