Skatteavdrag RUT

RUT-avdraget möjliggör avdrag för hushållsnära tjänster och trädde i kraft 1 juli 2007. Detta innebär att du som privatperson kan få reducerade priser för städning, matlagning med mera. Detta har visat sig mycket användbart för det svenska folket som utnyttjat detta avdrag flitigt.

Till skillnad från ROT så kan du använda RUT på både bostäder som du äger och som du hyr. Du behöver inte vara skriven på adressen och du behöver inte äga fastigheten. Du kan även ge bort ditt eget RUT-avdrag, t.ex. till föräldrar. RUT-avdraget är på 50.000:- / person och år – detta gäller året ut. Från 1 januari 2016 förväntas avdraget bli 25.000:- / person och år (om yngre än 65 år). Definitivt beslut tas 8-9 december. Det sänkta beloppet innebär ändå att det räcker till 5 timmars vardagsstädning varannan vecka. I hushåll med två som jobbar så kan man således ha 5 timmars städning varje vecka. Den genomsnittlige kunden kommer inte märka någon skillnad.

RUT-avdraget är fortfarande 50% av arbetskraftskostnaden. ROT-avdraget sänks till 30% av kostnaden men är fortfarande 50.000 kr.

PS. Beställer du tjänster av oss vid årets slut och ditt RUT-avdrag är slut så kan vi ge dig förmånligare betalningsvillkor.

Statistik över vad RUT gjort för vårt samhälle

Från svart till vitt

 • När RUT infördes år 2007 jobbade några hundra personer med vita
 • hushållsnära tjänster. Idag sysselsätter branschen 17 000 personer.
 • Skatteverket har redovisat beräkningar om hur RUT haft en positiv påverkan i
 • utvecklingen att gå från svarta till vita tjänster.
 • År 2013 köpte privatpersoner hushållsnära tjänster för 4,9 miljarder.
 • Samma summa 2007 var 270 miljoner kronor.

Anställda

 • 3 av 4 som får anställning i branschen kommer från tidigare arbetslöshet.
 • 47 % av de som jobbar med städ och hemservice är utlandsfödda.
 • 77 % av de som jobbar inom städ och hemservice är kvinnor.

Företagen

 • Över 17 000 företag ansökte 2013 om skattereduktion för hushållsnära tjänster.
 • Över 90 % av företagen har färre än 10 anställde och de flesta är egenföretagare.
 • Av egenföretagare inom städ och hemservice är 71 % kvinnor.

Köparna

 • År 2013 köpte 537 000 personer hushållsnära tjänster.
 • De största köpargrupperna är barnfamiljer och personer över 65 år.
 • Även om efterfrågan på barnpassning och läxläsning ökat på senaste utgör
 • fortfarande städning den vanligaste tjänsten.
 • Statistik från SCB visar att köp av RUT-tjänster är populära oavsett inkomstklass.
 • 62 % av de som köper hushållsnära tjänster är kvinnor.

Klicka här för att läsa mer om RUT-avdraget på Skatteverkets webbplats.